วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลท้ายดงดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดสว่างสามัคคี ม.3 และวัดศรีเจริญ ม.6 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง และคณะคุณครูนักเรียนโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน