(เทศบาลตำบลท้ายดงให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  ใน”โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนเพื่อพ่อหลวง”  ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์  ในวันและเวลาราชการ)

เกี่ยวกับหน่วยงาน