วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท้ายดง ร่วมกับโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน โรงเรียนบ้านวังขอน จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ถวายเทียนพรรษาให้วัดสว่างสามัคคี และวัดศรีเจริญ วัดในเขตเทศบาลตำบลท้ายดง  เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไปและเพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

เกี่ยวกับหน่วยงาน