วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลท้ายดง จัดกิจกรรมโครงการคืนชีวิตสู่แม่น้ำ (ปล่อยปลา) ประจำปี 2562 ณ บริเวณสระประปาขนาดใหญ่เทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ เจ้าหน้าที่พนักงานและคณะคุณครูนักเรียน รร.วังโป่งพิทยาคม รร.ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน รร.บ้านวังขอน รร.ผู้สูงอายุทต.ท้ายดง เข้าร่วมกิจกรรม

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน