เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองการศึกษา จัดโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคารชมพูอุ่นรัก  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน เพื่อให้เด็กได้รับการเรียนรู้ด้วยการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติและเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมทั้ง 6 ฐาน ได้แก่ ฐานแซนวิชหนูน้อย ฐานหนูน้อยนักปั้น ฐานภาพสวยด้วยมือหนู ฐานหนูน้อยนักชู๊ต ฐานนิทานหรรษา และฐานส้มตำรสเด็ด

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน