เทศบาลตำบลท้ายดง จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณท่าน้ำวัดศรีเจริญ บ้านวังขอน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

เกี่ยวกับหน่วยงาน