เทศบาลตำบลท้ายดง ดำเนินโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี            เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 

 

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน