วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายภาคภูมิ ศรีสมวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ  ให้กับบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน  ณ อาคารชมพูอุ่นรัก โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะคุณครู และผู้ปกครองให้ความสำคัญร่วมกิจกรรมเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานจำนวนมาก

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน