วันที่ 30 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท้ายดง ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2563  โดยการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่   ให้บริการ 2 จุด ณ วัดสว่างสามัคคี และวัดศรีเจริญ

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน