เทศบาลตำบลท้ายดง เดิมมีชื่อเป็น "สุขาภิบาลท้ายดง" ได้รับการยกฐานะในปี พ.ศ.2542 เป็น "เทศบาลตำบลท้ายดง"
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวังโป่งไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 7 กิโลเมตร
โดยแยกจากอำเภอวังโป่งไปทางเหนือของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1301 (สายวังโป่ง-หนองขนาก)
โดยมีภูเขาขนาดใหญ่ขวางกั้น (เขารัง)

ระยะทางห่างจากกรุงเทพประมาณ 380 กิโลเมตร