การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

👉ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 - 27 มีนาคม 2564) และ
👉ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564)

สามารถแจ้งเหตุได้ที่ลิงค์นี้

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

เกี่ยวกับหน่วยงาน