โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565

👉เทศบาลตำบลท้ายดง  โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565  จำนวน  2  วัน  ในวันที่ 13 กันยายน 2565 ในหลักสูตรแซนวิชเกาหลี และสลัดโรล  วันที่ 14 กันยายน 2565 ในหลักสูตร การพิมพ์ผ้าจากสีธรรมชาติ (Ecoprinting)
 
👉โดยมีนายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 13 กันยายน 2565 วันแรกในหลักสูตรแซนวิชเกาหลี และสลัดโรล พร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดงมาให้กำลังใจสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 25 คน
 
 วันที่ 13 กันยายน 2565 หลักสูตรแซนวิชเกาหลี และสลัดโรล
👉ขอบคุณวิทยากร น.ส. พิชญ์สินี คานทองดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ จังหวัดพิจิตร
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
 
 วันที่ 14 กันยายน 2565 หลักสูตรการพิมพ์ผ้าจากสีธรรมชาติ  (Ecoprinting)
👉ขอบคุณวิทยากร 
👉1.นางบุษรินทร์ แตงเส็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหนองปล้อง จังหวัดพิจิตร
👉2.นางสาวทาริตา  แตงเส็ง  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร