👉วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานวัดสว่างสามัคคี หมู่ที่ 2 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 4 คน กีฬาวอลเลย์บอลแม่บ้าน และกีฬาเปตอง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ห่างไกลยาเสพติดให้เกิดความรักความสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น

👉โดยนายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย จ่าเอกชาญณรงค์ ยี่ภู่ศรี หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกระดาษเงิน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล นักกีฬาแต่ละชุมชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้