วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ วัดอรัญญาวาส อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการเทศบาลตำบลท้ายดง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนา พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565