เทศบาลตำบลท้ายดง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสว่างสามัคคี  หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายดง  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง เจ้าหน้าที่  ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคนร่วมกิจกรรมดังกล่าว