เทศบาลตำบลท้ายดง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน
ระมัดระวังและปฏิบัติดังนี้