เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

 

ลงทะเบียนแล้ว อย่าลืม!!   ไปใช้สิทธิ วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านลงทะเบียนขอใช้สิทธิ

500
502
501
503