เทศบาลตำบลท้ายดง ได้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง โดยนายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบอรมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล อปพร. ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษาวิชาทหาร รร.วังโป่งพิทยาคม จำนวน 80 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทต.นางั่ว และ ทต.ท่าพล 1.จ่าเอกฉันทัช สังข์ทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ทต.นางั่ว 2.นายอภิชาติ ชมสุข พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.นางั่ว 3.จ่าเอกไกรสร วิชาคูณ หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ท่าพล 4.จ่าเอกจักรภพ บัวเรือง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส ทต.ท่าพล