วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นายชัยชาญ  ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท้ายดง  จัดกิจกรรมวันเทศบาล พิธีไหว้ศาล  สรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย   พิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันเทศบาล ประจำปี 2566"  และกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผู้อาวุโส   เพื่อความเป็นสิริมงคล ความโชคดี ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ต่อไปในอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว