เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท้ายดง
วันที่ 25 เมษายน 2566  หลักสูตรพรมเช็ดเท้าจากห่วงผ้ายืดและกระเป๋าใส่เหรียญด้นมือ
วันที่ 26 เมษายน 2566  หลักสูตรการทำขนมทองเอก และการทำขนมเสน่ห์จันทร์ ขนมทองชมพูนุช
 
👉👉วันที่ 25 เมษายน 2566 นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันแรก หลักสูตรพรมเช็ดเท้าจากห่วงผ้ายืดและกระเป๋าใส่เหรียญด้นมือ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 25 คน
👉ขอบคุณวิทยากร
👉1.นางบุษรินทร์ แตงเส็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองปล้อง จังหวัดพิจิตร
👉2.นางสาวทาริตา แตงเส็ง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ จังหวัดพิจิตร
 
📌📌วันที่ 26 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 ในวันที่สอง ในหลักสูตรการทำขนมทองเอก และการทำขนมเสน่ห์จันทร์ ขนมทองชมพูนุช ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 25 คน
👉ขอบคุณวิทยากร
👉นางสาวพิชญ์สินี คานทองดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร