วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลท้ายดง โดยนายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลท้ายดง และคณะครู นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปลูกต้นไม้) ณ บริเวณพื้นที่สระประปา หมู่ที่ 6 เวลา 10.00 น. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและแผ่นดินและให้มีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน