วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลท้ายดงร่วมงานประเพณีสืบสานแห่เทียนพรรษา ชนแดน - วังโป่ง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 22 ณ เทศบาลตําบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย