ภาคเช้า

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 มีพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเดินรับบิณฑบาตร โดยมีนายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในพิธี

     

     

     

     

 ภาคเย็น

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง มอบหมายให้นายชมเชย ศรีบุตรตา รองนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง พร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยมีท่านสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในพิธี